Ajankohtaista

09.10.14

Niveltieto-palkinto FT Hannu Karjalaiselle


Niveltieto-palkinto nivelrikon syitä geenitasolla jäljittävälle väitöstutkimukselle

FOARS myönsi 9.10.2014 tieteellisen symposiuminsa yhteydessä 1000 euron arvoisen Niveltieto-palkinnon FT Hannu Karjalaiselle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä väitöskirjatyöstä. Niveltieto-palkinto jaettiin tänä vuonna jo toisen kerran, ja tälläkin kertaa palkintosumman lahjoitti Suomen Nivelyhdistys ry.

FT Hannu Karjalainen Itä-Suomen yliopiston Biolääketieteen yksiköstä selvitti väitöskirjatutkimuksessaan erilaisten kuormitustekijöiden vaikutusta rusto- ja luusolujen geenitoimintaan. Geenien roolin selvittäminen luu-, rusto- ja kantasolujen toiminnassa voi tuoda lisätietoa nivelrikon, osteoporoosin ja huonosti parantuvien luunmurtumien taustalla olevista mekanismeista.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten rustosolut reagoivat paineeseen, venytykseen ja osmoottisen paineen eli liuenneiden aineiden pitoisuuden nousuun soluviljelyolosuhteissa. Samankaltaisissa tutkimuksissa on aiemmin havaittu kohtalaisen kuormituksen edistävän ruston rakenteiden tuotantoa soluissa, kun taas ylikuormitus on lamannut tuotantoa tai jopa saanut solut hajottamaan ruston rakenteita. Tämä osoittaa, että rustosolut kykenevät aistimaan kuormitusta ja pyrkivät vastaamaan kuormitukseen parantamalla ruston rakennetta. Liiallinen kuormitus puolestaan johtaa rustokudoksen rappeutumiseen.

– Nivelruston solutason tapahtumat ovat linjassa kokeellisiin ja epidemiologisiin havaintoihin ihmisillä. Niiden perusteella kohtuullinen nivelkuormitus parantaa nivelruston ominaisuuksia, kun taas raskas ruumiillinen työ on yksi nivelrikon tärkeimmistä riskitekijöistä, kommentoi FOARS:n hallituksen puheenjohtaja, fysiatrian dosentti Jari Arokoski Niveltieto-palkinnon saaneen väitöskirjatyön merkitystä.

Transcriptional Responses of Chondrocytic and Osteoblastic Cells to Physical Forces of Hydrostatic and Osmotic Pressure, Mechanical Stretching, and Low Intensity Pulsed Ultrasound (Rusto- ja luusolujen geeniluennan vasteet fysikaalisiin kuormitustekijöihin kuten hydrostaattiseen ja osmoottiseen paineeseen, mekaaniseen venytykseen, ja pienitehoiseen jaksottaiseen ultraääneen).

Linkki väitöskirjaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1383-8/urn_isbn_978-952-61-1383-8.pdf

 

Kuvassa FOARS:n hallituksen puheenjohtaja Jari Arokoski, Niveltieto-palkinnon saaja Hannu Karjalainen ja Suomen Nivelyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyrki Laakso.

Kuva ja teksti: Suomen Nivelyhdistyksen viestintäpäällikkö Katri Kovasiipi.