Ajankohtaista

05.10.23

LT Antti Pemmarin väitöskirja palkittiin


Suomen Farmakologiyhdistyksen vuoden 2022 väitöskirjapalkinto myönnettiin lääketieteen tohtori Antti Pemmarille - Lääkkeet ja tulehduksen välittäjäaineet muokkaavat makrofagien ja rustosolujen ilmiasuja

Antti Pemmarin väitöskirja ”Macrophage and chondrocyte phenotypes in inflammation” valittiin vuoden 2022 farmakologian väitöskirjaksi. Väitöskirjassaan Pemmari käytti uuden sukupolven sekvensointimenetelmää ja tarkasteli genomin laajuisen ekspressioanalyysin perusteella solujen muuntuneita fenotyyppejä eli ilmiasuja lääkehoidon aikana, sekä karakterisoi rustosolujen fenotyypit Th1/Th2/Th17 -tyyppisessä tulehduksessa. Pemmari teki väitöstutkimuksensa Immunofarmakologian tutkimusryhmässä Tampereen yliopistossa ja se hyväksyttiin arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”.

Nivelrikko on sairaus, josta kärsii merkittävä osa ikääntyvästä väestöstä. Aktiivisesta tutkimustyöstä huolimatta taudin etenemiseen vaikuttavaa lääkehoitoa ei ole toistaiseksi onnistuttu kehittämään. Nivelrikon kehittymiseen vaikuttavat kaikki nivelen solutyypit, erityisesti rustosolut eli kondrosyytit ja nivelkalvon makrofagityyppiset solut. Näiden solujen ilmiasussa tapahtuu tautiprosessin aikana muutoksia, joista osa on hyödyllisiä ja osa haitallisia. Väitöskirjassa kuvataan ensimmäistä kertaa nivelrikon oireiden hoidossa käytettyjen lääkeaineiden, glukokortikoidien ja tulehduskipulääkkeiden, vaikutusta rustosolujen ilmiasuun kattavasti, koko genomin laajuisen ekspressioanalyysin keinoin. Väitöstutkimuksessa esitellään myös keskeisten Th1/Th2/Th17-sytokiinien indusoimat rustosolujen ilmiasut.

Väitöstutkimuksen tulokset tuottivat uutta tietoa makrofagien ja rustosolujen merkityksestä nivelrikossa ja muiden tulehdussairauksien kehittymisessä ja hoidossa, ja niitä voidaan käyttää hyväksi lääkekehityksessä. Pemmarin mukaan on todennäköistä, että solujen ilmiasua muokkaamalla voidaan vaikuttaa nivelrikon kehittymiseen ja etenemiseen.

Suomen Farmakologiyhdistys palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaan farmakologian alan väitöskirjan. Valinnan tekee jäsenten esitysten pohjalta yhdistyksen johtokunta. Tänä vuonna palkinto jaettiin yhdistyksen 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn tiedesymposiumin yhteydessä 22.9.2023 Tieteiden talolla Helsingissä. Pemmari esitteli tilaisuudessa väitöskirjansa tuloksia.

Linkki väitöskirjaan:https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2395-0